Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Cykl spotkań Biznes Lubelskie

Niezdefiniowany

 

formularz zgłoszeniowy

Biznes Lubelskie - cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców

 

Celem bezpłatnych spotkań jest stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się i dyskusji, a także przedstawienie dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.

Inicjatywa przyczyni się do znalezienia rozwiązań w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i wyzwań dla władz lokalnych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, eksportu, nowych inwestycji oraz tworzenia większej liczby miejsc pracy.

 

Najbliższe spotkania*:

  • Lublin: 24 kwietnia - LIMIT MIEJSC WYCZERPANY!
  • Puławy: 26 kwietnia
  • Chełm (powiat): 8 maja

O kolejnych spotkaniach poinformujemy wkrótce.

W każdym spotkaniu może wziąć udział maks. 2 przedstawicieli jednej organizacji.

*terminy i miejsca mogą ulec zmianie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do pozyskania kontraktu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do udostępnionych danych, ich poprawiania, uzupełniania i aktualizacji.