Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Cykl spotkań Biznes Lubelskie

Niezdefiniowany

 

formularz zgłoszeniowy

Biznes Lubelskie - cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców

 

Celem bezpłatnych spotkań jest stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się i dyskusji, a także przedstawienie dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.

Inicjatywa przyczyni się do znalezienia rozwiązań w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i wyzwań dla władz lokalnych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, eksportu, nowych inwestycji oraz tworzenia większej liczby miejsc pracy.

 

Najbliższe spotkania:

  • Włodawa: 12 lipca
  • Hrubieszów: 17 lipca
  • Kraśnik: 19 lipca

O kolejnych spotkaniach poinformujemy wkrótce.

Wyrażam świadomie zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO oraz zgodnie z ust. z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 z dn. 24 maja 2018 r. wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (Województwo Lubelskie) z siedzibą ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin w celach realizacji projektów prowadzonych przez wskazany Departament, tj.: Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II, Interreg Central Europe ROSIE, Interreg Europe REBORN, Interreg Europe ELISE i innych. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie.