Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Czas pracy

 

 

CZAS PRACY

 

Czas pracy to to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w średnio pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do max. 12 miesięcy za porozumieniem z pracodawcy z pracownikami). W każdej dobie, pracownik ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku, a w przypadku gdy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, ma on prawo do przerwy w trakcie pracy trwającej co najmniej 15 minut, która jest wliczana do czasu pracy.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych i jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej lub szczególnych potrzeb pracodawcy. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin rocznie na pracownika. Za przepracowane godziny nadliczbowe pracodawca rozlicza się z pracownikiem poprzez udzielenie mu czasu wolnego w wymiarze przepracowanych godzin nadliczbowych lub wypłacając mu, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek za przepracowane nadgodziny.

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)