Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

DLACZEGO LUBELSKIE

 

Województwo lubelskie jest dynamicznie rozwijającym się regionem Polski Wschodniej z przyjaznym otoczeniem instytucjonalnym oraz uczelniami wyższymi o długoletniej tradycji. Tutaj możesz nie tylko rozwijać biznes, ale także wypocząć wśród unikatowej przyrody oraz skorzystać z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych.  

 

1. Lubelszczyzna to Brama Wschodu

 •  Paneuropejski korytarz tranzytowy wschód-zachód/północ-południe.dlaczego warto zainwestować na lubelszczyźnie
 •  Wysoko rozwinięta infrastruktura przejść granicznych z Ukrainą (4 przejścia) i Białorusią (3 przejścia).
 •  Rozwinięta kolej szerokotorowa ułatwiająca transport towarów do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.
 •  Obszar graniczny między Unią Europejską a Unią Celną (Rosja, Białoruś, Kazachstan).


2. Stale rozbudowywana infrastruktura

 •  Realizacja 157 projektów z zakresu transportu i komunikacji o wartości około 1 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
 •  W ramach RPO na lata 2014-2020 planowana dalsza budowa i modernizacja kluczowych połączeń komunikacyjnych, w tym m.in. dróg wojewódzkich.


3. Tereny i powierzchnie przygotowane pod inwestycje

 • Pięć Specjalnych Stref Ekonomicznych.
 • Tereny greenfield i brownfield (w tym m.in. tereny z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne) w dogodnych lokalizacjach.


4. Konkurencyjne ceny nieruchomości

 •  Stawki bazowe czynszu powierzchni biurowych klasy A kształtują się na poziomie 92% średniej krajowej największych 9 miast, klasy B na poziomie 93%.
 •  Najniższe ceny kupna gruntów rolnych w Polsce – 23 tys. zł za hektar przy średnio 44 tys. zł za hektar dla całego kraju. Jednocześnie wysoka jakość gleb sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego.


5. Konkurencyjne koszty pracy i wysokie kwalifikacje kadr

 •  Zasoby młodej i dobrze wykształconej kadry.
 •  Korzystna struktura wiekowa mieszkańców – znaczący udział osób w wieku produkcyjnym.


6. Silne zaplecze naukowo-techniczne

 •  Lublin jest największym ośrodkiem akademickim Polski Wschodniej.
 •  Obecność Parków Naukowo-Technologicznych oraz wyspecjalizowanych jednostek i instytutów badawczych.


7. Lubelskie to zaplecze energetyczne dla przemysłu

 •  Liczne pokłady węgla kamiennego – Lubelskie Zagłębie Węglowe (18,7% zasobów krajowych).
 •  Dogodne warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.


8. Pakiet dostępnych zachęt inwestycyjnych

 •  Granty rządowe.
 •  Środki unijne w ramach sześciu programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego.
 •  Specjalne Strefy Ekonomiczne.
 •  Parki Przemysłowo-Technologiczne.
 •  Lokalne ulgi podatkowe.


9. Przyjazne otoczenie instytucjonalne

 •  Liczne instytucje otoczenia biznesu zrzeszające i wspierające przedsiębiorców z regionu.
 •  Instytucje powołane w celu obsługi inwestorów, m.in. Centrum Obsługi Inwestora (COI), Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).
 •  Działania promujące firmy i produkty z regionu jak np. Marka Lubelskie.
 •  Bardzo duża liczba podmiotów gospodarczych – wykwalifikowane małe i średnie przedsiębiorstwa, to potencjalni podwykonawcy i kooperanci.


10. Atrakcyjne miejsce do życia

 • Region turystyczny - turystyka uzdrowiskowa, liczne tereny zielone, bogata oferta kulturalna.
 • Region o szczególnej wartości historycznej – trzy miasta z województwa lubelskiego zostały wpisane na listę Pomników Historii Państwa Polskiego.