Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Drogi

Infrastruktura drogowa

Walorem Lubelszczyzny jest bliskość transkontynentalnych szlaków komunikacyjnych – przez województwo prowadzą najkrótsze szlaki drogowe i kolejowe przez Berlin i Warszawę do Mińska na Białorusi, Moskwy w Rosji, Lwowa, Kijowa i Odessy na Ukrainie.

Kluczowe szlaki komunikacyjne w regionie:

E373 - Warszawa - Lublin - Chełm - Dorohusk - Kovel - Kijów (K12)

(zapewnia dobry dojazd do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Jest to szlak tranzytowy zaliczany do kategorii dróg ekspresowych, a także dróg europejskich TEN-T)

E372 - Waszawa - Ryki - Lublin - Zamość - Hrebenne - Lwów (K17)

(prowadzi do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem. Jest to droga ekspresowa, stanowiąca część trasy Via Intermare: Morze Bałtyckie – Morze Czarne)

K19 – Białystok – Lublin – Rzeszów

(zapewnia dojazd do przejść granicznych z Białorusią w Terespolu, Sławatyczach i Kukurykach)

E30 – Berlin – Warszawa – Moskwa

(Pełni ona funkcję drogi międzynarodowej. Przyszła autostrada A2 ma mieć przebieg zbliżony do tej drogi. Drogi te leżą w II Paneuropejskim Korytarzu Transportowym Zachód – Wschód, łączącym Berlin z Moskwą)

 

Via Carpatia 

Budowana etapami europejska międzynarodowa trasa relacji północ-południe, łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Droga przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA (Europa – Kaukaz – Azja). Trasa na całej długości ma mieć parametry autostrady bądź drogi ekspresowej. W Polsce Via Carpatia wg planów z końca 2016 roku przebiegać ma od granicy z Litwą w Budzisku przez Szczuczyn, Ostrów Mazowiecką, Warszawę koło Wesołej, Lublin, Rzeszów, Barwinek do granicy ze Słowacją, odcinkami dróg: S61, S8, Ekspresową obwodnicą Warszawy, S17, S19. Część odcinków dróg S19 i S61 już powstało, inne są w budowie, np. odcinek Lublin – Rzeszów ma zapewnione finansowanie (Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) i na kilku odcinkach jest budowany.

 

Mapa Stanu Budowy Dróg - lubelskie

Rozwój infrastruktury drogowej:

1. S17 – Warszawa – Lublin (realizacja do 2019r.)
2. S19 – Lublin – Kraśnik (w procedurze przetargowej) długość 42 km
3. S19 – Kraśnik – granica województwa (w procedurze przetargowej) długość 35 km
4. DK74 – obwodnica Frampola (w realizacji)
5. DK74 – obwodnica Gorajca (w przygotowaniu)
6. S17 – Piaski – Hrebenne (w przygotowaniu) długość 113,3 km
7. S17 – obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (w procedurze przetargowej)
8. S12 – Piaski – Dorohusk (w przygotowaniu) długość 62,4 km
9. S19 – Lublin – Lubartów (w przygotowaniu) długość 17,3 km
10.S19 – Międzyrzec Podlaski – Lubartów (w przygotowaniu) – długość 62,7 km
11.S19 – Międzyrzec Podlaski – Białystok (w przygotowaniu) – długość 10,7 km
12.A2 – węzeł „Lubelska” – przejście graniczne Kukuryki

 

 

Średni czas przejazdu do głównych miast w kraju

Dodatkowe informacje drogowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, tel: (81) 532-70-61

 

Terminal Samochodowy Koroszczyn:

Istotną rolę w województwie pełni Terminal Samochodowy Koroszczyn. Znajduje się on ok. 4 km od drogowego przejścia granicznego Polska – Białoruś w Kukurykach. Od północy otacza go droga nr 812, a od strony południowej przygotowywana trasa A2. Obszar zajmuje powierzchnię ponad 46 ha. Wraz z zabezpieczoną i oświetloną droga celną stanowi terytorium drogowego przejścia granicznego. Doskonałe połączenie części budżetowej (Skarb Państwa) i komercyjnej (Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A.) terminala pozwala na wykonanie odprawy celnej towarów oraz wizytę w agencji spedycyjnej, banku, czy punkcie handlu detalicznego. Przepustowość terminalu określa się na 4 tys. pojazdów na dobę.