Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Drogi

Infrastruktura drogowa

Walorem Lubelszczyzny jest bliskość transkontynentalnych szlaków komunikacyjnych – przez województwo prowadzą najkrótsze szlaki drogowe i kolejowe przez Berlin i Warszawę do Mińska na Białorusi, Moskwy w Rosji, Lwowa, Kijowa i Odessy na Ukrainie.

Kluczowe szlaki komunikacyjne w regionie:

E373 - Warszawa - Lublin - Chełm - Dorohusk - Kovel - Kijów (K12)

(zapewnia dobry dojazd do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Jest to szlak tranzytowy zaliczany do kategorii dróg ekspresowych, a także dróg europejskich TEN-T)

E372 - Waszawa - Ryki - Lublin - Zamość - Hrebenne - Lwów (K17)

(prowadzi do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem. Jest to droga ekspresowa, stanowiąca część trasy Via Intermare: Morze Bałtyckie – Morze Czarne)

K19 – Białystok – Lublin – Rzeszów

(zapewnia dojazd do przejść granicznych z Białorusią w Terespolu, Sławatyczach i Kukurykach)

E30 – Berlin – Warszawa – Moskwa

(Pełni ona funkcję drogi międzynarodowej. Autostrada A2 stanowi fragment tej drogi. Drogi te leżą w II Paneuropejskim Korytarzu Transportowym Zachód – Wschód, łączącym Berlin z Moskwą)

*Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6580/mapa-sieci-drog-miedzynarodowych-w-wojewodztwie-lubelskim

Via Carpatia 

Budowana etapami europejska międzynarodowa trasa relacji północ-południe, łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Droga przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA (Europa – Kaukaz – Azja). Trasa na całej długości ma mieć parametry autostrady bądź drogi ekspresowej .* W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie wykorzystując oprócz S19 również S61. Część odcinków dróg S19 i S61 już powstało, inne są w budowie. Z trasy Via Carpatia między Lublinem a Kraśnikiem kierowcy skorzystają już w 2021 r. Ma być gotowa do 2026 r.*

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Via_Carpatia, https://www.gddkia.gov.pl/

 

 

Mapa Stanu Budowy Dróg - lubelskie

Rozwój infrastruktury drogowej:

1. S17 – Lublin – Warszawa (trasa oddana do użytku)
2. S19 – Lublin – Kraśnik (w realizacji) długość 42 km
3. S19 – Kraśnik – granica województwa (w realizacji) długość 35 km
4. DK74 –  Frampol – Gorajec (oddano do użytku)                                                      

W latach 2021 - 2029 planowana jest rozbudowa kolejnych odcinków DK74 pomiędzy Janowem Lubelskim a przejściem granicznym w Zosinie. W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic wybudowane zostaną obejścia Janowa Lubelskiego, Dzwoli, Gorajca, Szczebrzeszyna i Zamościa, natomiast w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych przebudowanych zostanie sześć odcinków DK74: 

  • Janów Lubelski - Frampol (ok. 9 km) 
  • Gorajec - Szczebrzeszyn (ok. 10 km) 
  • Klemensów - Zamość (ok. 15 km) 
  • Zamość - Miączyn (ok. 7 km) 
  • Horyszów - Hrubieszów (ok. 19 km) 
  • Hrubieszów - Zosin (ok. 14 km)  

Obecnie w ciągu DK74 trwa przebudowa trasy na odcinku Jarosławiec - Miączyn o długości ok 4,3 km. Roboty potrwają do końca 2021 roku. 


5. S17 – Piaski – Hrebenne (koncepcja) długość 113,3 km.
6. S17 – obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (w procedurze przetargowej).
7. S12 – Piaski – Dorohusk (w przygotowaniu) długość 57,6 km (z wyłączeniem obwodnicy Chełma.
8. S19 – Lublin Rudnik – Lubartów Północ (w przygotowaniu) długość ok 23 km.
9. S19 – Międzyrzec Podlaski – Granica woj. lubelskiego (w przygotowaniu) ok. 11 km. Na pozostałych odcinkach S19 na północ od Lublina, w kierunku granicy z woj. podlaskim, trwają prace projektowe.
10. A2 – węzeł „Lubelska” – przejście graniczne Kukuryki (w przygotowaniu).

 

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_lubelski

 

źródło: https://www.gddkia.gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, tel. : (81) 532-70-61

 

Średni czas przejazdu do głównych miast w kraju

Tabela 1. Odległości drogowe i średni czas podróży z Lublina do wybranych miast

Miasto

Odległość

Czas przejazdu

Biała Podlaska

129 km

1 h 56 m

Białystok

246 km

3h 41 m

Bydgoszcz

475 km

4 h 53 m

Chełm

69 km

0 h 55 m

Częstochowa

324 km

4 h 12 m

Gdańsk

511 km

 5 h 50 m

Gorzów Wlkp.

639 km

6 h 22 m

Kielce

195 km

2 h 29 m

Konin

392 km

4 h 2 m

Kraków

313 km

4 h 6 m

Łódź

304 km

3 h 27m

Łuków

94 km

1 h 25 m

Olsztyn

385 km

4 h 43 m

Poznań

484 km

4 h 58 m

Przemyśl

195 km

2 h 52 m

Radom

118 km

1 h 36 m

Rzeszów

176 km

2 h 44 m

Siedlce

147 km

1 h 56 m

Suwałki

434 km

5 h 12 m

Szczecin

740 km

7 h 16 m

Tarnów

263 km

3 h 24 m

Toruń

432 km

4 h 28 m

Warszawa

175 km

1 h 56 m

Wrocław

522 km

5 h 25 m

Zamość

87 km

1 h 14 m

Zielona Góra

627 km

6 h 15 m

 

*Szacunkowy czas przejazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami
źródło:  mapy google

 

Województwo Lubelskie posiada wysoko rozwiniętą infrastrukturę przejść granicznych z Ukrainą i Białorusią. Na granicy z Białorusią położone są przejścia drogowe w: Kukurykach, Terespolu i Sławatyczach. Na granicy z Ukrainą położone są przejścia drogowe w: Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem.

Planowane i realizowane inwestycje na drogowych przejściach granicznych województwa Lubelskiego  to budowa jednego z najnowocześniejszych terminali odpraw Europy przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Dorohusku. To najbardziej obciążone ruchem towarowym przejście graniczne w województwie lubelskim. Terminal ma powstać w miejscowości Okopy i zostanie włączony do drogi ekspresowej S12. Przed przejściem granicznym ma powstać parking buforowy na ok. 350 miejsc parkingowych oraz niezbędna do odpraw infrastruktura. Zakończenie realizacji budowy terminalu planowane jest w 2025 roku. *Pełniący istotną rolę w województwie Terminal Samochodowy Koroszczyn, znajdujący się  ok. 4 km od drogowego przejścia granicznego Polska – Białoruś w Kukurykach obsługującego ruch ciężarówek TIR (Przejście w Kukurykach stanowi zakończenie ciągu tranzytowego Świecko-Warszawa-Białoruś na głównym szlaku  komunikacyjnym Europy z Berlina przez Warszawę, Mińsk do Moskwy. Obszar zajmuje powierzchnię ponad 46 ha. Wraz z zabezpieczoną i oświetloną droga celną stanowi terytorium drogowego przejścia granicznego. Terminal przeznaczony jest do dokonywania odpraw granicznych, celnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych międzynarodowego transportu samochodowego i jednocześnie skupia obiekty obsługujące terminal i ruch graniczny), także obejmują plany inwestycyjne*.

 
*Źródło:https://www.lzopg.bip.mbnet.pl/charakterystyka-przejsc/185-drogowe-przejscie-graniczne-dolhobyczow-uhrynow