Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Enterprise Europe Network- Politechnika Lubelska

Enterprise Europe Network jest międzynarodową siecią informacyjno-doradczą. Jej zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej, zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu, tak aby mógł on w większym stopniu korzystać z możliwości oferowanych przez jednolity rynek.

Skontaktuj się z nami jeżeli:
- chcesz znaleźć zagranicznych partnerów biznesowych,
- chcesz poznać innowacyjne technologie,
- chcesz zaoferować swoje produkty lub usługi na rynku UE,
- chcesz zdobyć dofinansowanie swojej działalności lub inwestycji,
- chcesz zostać partnerem w międzynarodowym projekcie,
- chcesz uzyskać informacje o ochronie własności intelektualnej, wychodzeniu na rynki zagraniczne, przepisach oraz normach unijnych,
- chcesz skorzystać z organizowanych przez nas bezpłatnie szkoleń, warsztatów i seminariów wspierających twój rozwój.

Sieć Enterprise Europe Network łączy uczelnie, centra transferu technologii i instytucje otoczenia biznesu z ponad 60 krajów. Organizacje te pozostają ze sobą w stałym kontakcie i ściśle ze sobą współpracują za pomocą wspólnych narzędzi informatycznych i baz danych. Członkowie sieci pracują ze sobą już od wielu lat i na bieżąco dzielą się swoją wiedzą i informacjami na temat dostępnych technologii i potencjalnych partnerów biznesowych we wszystkich krajach działania sieci.
Niemal 600 organizacji zrzeszonych w sieci zapewnia doskonałe wsparcie dla wszystkich twoich potrzeb biznesowych. Niezależnie od tego, z którym ośrodkiem nawiążesz kontakt, wsparcie uzyskasz na miejscu lub poprzez kontakt z lepiej do tego przygotowanym ośrodkiem w twoim regionie.

W Polsce ośrodki sieci skupione są w czterech konsorcjach obejmujących swym zasięgiem terytorium całego kraju. W skład konsorcjów wchodzi 30 wyspecjalizowanych ośrodków działających na zasadzie "zawsze właściwych drzwi". Politechnika Lubelska jest partnerem w konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland (EENEP). Konsorcjum EENEP obejmuje swoim zasięgiem działania trzy województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie.

Produkty i usługi: Enterprise Europe Network jest międzynarodową siecią informacyjno-doradczą. Jej zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej, zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu, tak aby mógł on w większym stopniu korzystać z możliwości oferowanych przez jednolity rynek.
Dane do kontaktu: Enterprise Europe Network przy Politechnice Lubelskiej Budynek Wydziału Mechanicznego, VII piętro ul. Nadbystrzycka 36 20-618 Lublin Tel./fax: 81 538 42 70 e-mail: een@pollub.pl
Branża: Services (finance, insurance, law, taxes)
Kraj: Polska
Miejscowość: Lublin
Strona internetowa: http://lctt.pollub.pl/