Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz podnoszenia konkurencyjności gospodarki Lubelszczyzny w obszarze kompetencji kadr przedsiębiorstw oraz wykorzystania dostępnych narzędzi postępu technicznego. Świadczymy usługi szkoleniowe i doradcze dla firm oraz osób indywidualnych.

Oferta szkoleniowa znajduje się na naszej stronie internetowej.

Jesteśmy koordynatorem Wschodniego Klastra Obróbki Metali. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie www.wschodniklaster.pl

Przy WKTiR funkcjonuje Zespół Rzeczoznawców WKTiR powołany w celu sporządzania opinii i orzeczeń technicznych dla firm, instytucji i osób indywidualnych.

Działa także Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej powołany przez Urząd Patentowy RP. W środy rzecznik patentowy udziela bezpłatnych porad.

We współpracy z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów WKTiR organizuje Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla młodzieży ze szkół ponadgimnajzalnej.

Zapraszamy do współpracy.

Produkty i usługi: - usługi szkoleniowe (np. z zakresu BHP, zawodowe, komputerowe) - usługi rzeczoznawców (np. ocena techniczna placów zabaw) - bezpłatne porady prawne - bezpłatne porady rzecznika patentowego - wynajem sal szkoleniowych
Dane do kontaktu: Beata Rymarczyk Z-ca dyrektora ds. promocji i rozwoju tel. 517 837 089 b.rymarczyk@wktir.pl
Branża: Nauka, edukacja i biotechnologia
Kraj: Polska
Województwo: Lubelskie
Miejscowość: Lublin
Strona internetowa: http://www.wktir.pl/