Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Formularz rejestracyjny na konferencję „Export – Invest Lubelskie”

Polski

Data: 17 marca 2017 r.

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, Lublin, ul. Grottgera 2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do pozyskania kontraktu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do udostępnionych danych, ich poprawiania, uzupełniania i aktualizacji.