Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

 

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7, 20–078 Lublin

Tel. 81 441 33 44

e-mail: biuro@fim.org.pl

www.fim.org.pl

Lokalizacja: 
Rodzaj: Fundacje