Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Fundusze europejskie

 

Polska jest największym beneficjentem Funduszy UE.  W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu polityki spójności kwotę 82,5 mld euro, która zostanie przeznaczona m.in. na.:

  • Innowacje,
  • Przedsiębiorczość,
  • Autostrady i drogi ekspresowe,
  • Badania i rozwój, 
  • Zieloną energię,
  • Transport przyjazny środowisku,
  • Społeczeństwo informacyjne,
  • Włączenie społeczne.

Środki finansowe w ramach polityki rolnej na lata 2014-2020 przyznane Polsce wynoszą 28,5 mld Euro.

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO województwa lubelskiego na lata 2014-2020 oraz aktualne informacje dotyczące naborów.

Nabory wniosków w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych.