Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Dęblin - ul. Tysiąclecia

Teren położony pomiędzy dwoma ważnymi szlakami kolejowymi. W południowej części terenu znajduje się bocznica kolejowa. Wzdłuż północnej granicy terenu zlokalizowany jest teren będący własnością PKP S.A., wydzielony z trenów PKP na prowadzenie działalności gospodarczej z dojazdem od strony ulicy 100-lecia Kolei Nadwiślańskich. Istnieje możliwość powiększenia terenu poprzez odkupienie terenów przyległych z tym samym przeznaczeniem w obowiązującym planie miejscowym. Tereny przyległe: Własność PKP S.A. – ok.2,4ha Własność Osób fizycznych - ok. 0,86ha
Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: Dz.nr. 2361/7
Powierzchnia: 3.65ha