Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Jakubowice Murowane

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 646/1 i 646/2
Powierzchnia: 2.90ha