Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Janów Lubelski - Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica” - Kompleks 4

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 3167
Powierzchnia: 1.29ha