Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Janów Lubelski - Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica” - Kompleks 6

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 2317/3
Powierzchnia: 15.45ha