Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kock - Łukowska

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 517 i 518
Powierzchnia: 1.42ha