Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kraśnik - Obwodowa I

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 69/30 i 69/31
Powierzchnia: 2.23ha