Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kraśnik - Obwodowa II

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 69/38 o pow. 0,0195 ha 69/39 o pow. 0,9792 ha 69/40 o pow. 0,4327 ha 69/41 o pow. 0,0118 ha 69/42 o pow. 0,2080 ha 69/43 o pow. 0,1029 ha 69/44 o pow. 1,2075 ha 69/45 o pow. 0,0004 ha 69/46 o pow. 0,2115 ha 69/47 o pow. 0,0333 ha 69/49 o pow. 0,0146 ha
Powierzchnia: 3.22ha