Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kraśnik - Obwodowa III

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 86/2
Powierzchnia: 0.62ha