Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kraśnik, ul. Długa -Tarnobrzeska SSE Euro-Park Wisłosan - I

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 438/9
Powierzchnia: 0.41ha