Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kraśnik, ul. Długa -Tarnobrzeska SSE Euro-Park Wisłosan - II

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 438/10
Powierzchnia: 0.50ha