Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lublin, ul. Hajdowska

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4
Powierzchnia: 1.12ha