Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lublin, ul. Hessa

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 122, 123, 124
Powierzchnia: 1.27ha