Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Mokre - Lotnisko

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 1271, 1272, 1273
Powierzchnia: 7.00ha