Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Poniatowa - Strefa Przemysłowa

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 429/163, 429/131
Powierzchnia: 7.18ha