Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Poniatowa - Strefa Przemysłowa IV

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 429/140
Powierzchnia: 3.74ha