Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zagrody Przybysławskie

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 234/8 obręb 13-Zagrody Przybysławskie
Powierzchnia: 6.15ha