Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zamość, ul. Strefowa - SSE Euro-Park Mielec

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki:  1/4
Powierzchnia: 17.81ha