Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

I międzyregionalne warsztaty tematyczne w Genui (Włochy)

15 czerwca w Genui (Włochy) odbyły się I Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne w ramach projektu REBORN.

Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali na temat doświadczeń regionów partnerskich projektu dotyczących instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorców znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z następujących regionów Liguria (Włochy), Zachodnia Macedonia (Grecja), Murcia (Hiszpania), Walonia (Belgia), Węgry Środkowe oraz Województwo Lubelskie.

Celem spotkania było omówienie istniejących rozwiązań finansowych oraz dyskusja nad ich kształtem w przyszłości. Wymiana wiedzy w tym zakresie pozwoli na wypracowanie zestawu rekomendacji oraz dobrych praktyk, które w przyszłości mogą zostać wdrożone w regionach. Chodzi przede wszystkim o usprawnienie szerokiej gamy instrumentów, w tym finansowych wspierających przedsiębiorców którzy po porażce biznesowej chcą ponownie wrócić na rynek i kontynuować działalność gospodarczą. 

Tematem przewodnim następnego spotkania będzie budowanie pozytywnego wizerunku firm ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zachęcamy do śledzenia strony projektu www.interregeurope.eu/reborn oraz kanału na Twitterze twitter.com/EUReborn.

Reborn