Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

I spotkanie Business Breakfast w Lubelskim

I spotkanie  Business Breakfast zgromadziło przedstawicieli lubelskich firm z różnych sektorów i branż, w tym m.in. przemysłu spożywczego, kosmetycznego, doradztwa i szkoleń, produkcji, w tym produkcji samolotów i śmigłowców, firm prawniczych czy sektora medialnego.

Celem spotkania było m.in. stworzenie przestrzeni do wspólnych i nieformalnych spotkań przedsiębiorców z województwa lubelskiego, podczas których możliwa będzie wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w naszym regionie.

Podczas spotkania pt. Zmiany w otoczeniu biznesu i ich wpływ na poprawę sytuacji przedsiębiorstw poddano dyskusji takie kwestie jak zmiany w środowisku biznesowym i na rynku oraz ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw. Ponadto omówiono takie zagadnienia jak kwestie dotyczące prawa upadłościowego, trudności w podejmowaniu decyzji o zmianie i przezwyciężaniu lęku przed porażką, potrzeby, problemy i oczekiwania jakie mają przedsiębiorstwa w województwie Lubelskimi oraz jak projekt REBORN może rozwiązać te trudności w przyszłości.

Zachęcamy również do śledzenie strony projektu: interregeurope.eu/reborn oraz kanału na Twitterze twitter.com/EUReborn.

Reborn