Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

I spotkanie interesariuszy w regionie

W pierwszym spotkaniu potencjalnych interesariuszy regionalnych w ramach projektu REBORN, które odbyło się w dniu 12 czerwca br. w siedzibie UMWL w Lublinie, uczestniczyli przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, urzędów pracy, organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej zainteresowanych tematyką rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Podczas spotkania przedstawiciele Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej wprowadzili uczestników do tematyki projektu REBORN dotyczącego re-starterów. Uczestnicy konferencji mieli okazję przedyskutować możliwości współpracy i włączania kolejnych podmiotów do podejmowania wspólnych działań w ramach niniejszego projektu. Ważnym elementem dyskusji były potencjały i słabości, a także szansy i zagrożenia w zakresie ,,polityki nowej szansy" w Polsce i w regionie. Wśród kluczowych wyników dyskusji znalazł się postulat o wypracowanie zdrowych reguł gry (a więc głównie legislacja), sprawiedliwych dla wszystkich uczestników rynku, tak by nie pozwalać na nadużycia ze strony nieuczciwych przedsiębiorców, którzy są odpowiedzialni za ,,psucie” wizerunku całego sektora biznesu.

Zachęcamy również do śledzenie strony projektu: interregeurope.eu/reborn oraz kanału na Twitterze twitter.com/EUReborn.

Reborn