Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

I spotkanie partnerów projektu Reborn w Genui (Włochy)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie razem z partnerami z Belgii, Grecji, Hiszpanii, Węgier i Włoch będzie realizował projekt REBORN w  latach 2017-2020 w ramach programu Interreg Europa.

Główne cele projektu to:

  • zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowe,
  • wypracowanie instrumentów i narzędzi służących do przezwyciężenia stygmatyzacji przedsiębiorców wynikającej z upadłości,
  • rozwijanie nowych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, aby umożliwić wczesne wykrywanie sytuacji ryzyka,
  • kreowanie pozytywnego wizerunku małych i średnich przedsiębiorstw, które po porażce biznesowej chcą wrócić na rynek i kontynuować działalność gospodarczą.

23 lutego 2017 roku miało miejsce pierwsze spotkanie partnerów projektu REBORN we Włoszech, którego celem było omówienie realizacji zadań zaplanowanych w pierwszym roku implementacji  projektu wraz z ustaleniem harmonogramu.

Zachęcamy do śledzenia strony projektu https://www.interregeurope.eu/reborn/ oraz kanału na Twitterze https://twitter.com/EUReborn.

Reborn