Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Informacje ogólne

 

Informacje ogólne

Powierzchnia: 99 720 km²

Ludność: 51 064 841

Stolica + ludność stolicy: Seul 10 442 426

Język urzędowy: koreański

Ustrój polityczny: demokratyczny, republika prezydencka

Waluta (kurs na dzień 19-02-2016 r.): 1 won południowokoreański 100 KRW=0,3217

 

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne (dane za rok 2014)

PKB: 1416,9 mld USD

PKB na 1 mieszkańca: 28 101 USD

PKB (dynamika PKB w %): 3,4 %

Deficyt budżetowy (%PKB): b.d.

Inflacja (%): 1,3 %

Stopa bezrobocia (%): 3,5 %

Eksport towarów (w mld USD): 572,665 mld USD

Import towarów (w mld USD): 525,515 mld USD

 

Najważniejsze informacje gospodarcze

 

Pięćdziesiąt lat temu PKB Korei Południowej przypadający na jednego mieszkańca, porównywalny był z poziomem PKB w biedniejszych krajach Afryki i Azji[21][22]. Korea Północna była mniej zniszczona przez wojnę i posiadała większość przemysłu półwyspu, a ponadto węgiel. Na południu rządziła korupcja, kartki, czarny rynek, oraz gigantyczny deficyt handlowy. Dzisiaj PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest 9 razy wyższy niż w Indiach, 15 razy wyższy niż w Korei Północnej (licząc metodą parytetu siły nabywczej, PPP) i porównywalne z poziomem PKB w mniej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. W latach 1963–1997 wzrost PKB wynosił stale 8,5% rocznie. Przy tym wydatki na wojsko pochłaniały cały czas ogromną część budżetu

Eksport obejmuje środki transportu, głównie statki, samochody (około 10% wartości wywozu), wyroby elektroniczne (8%), obuwie, tekstylia, ryby, stal oraz kompletne obiekty przemysłowe (chemiczne, energetyczne, telekomunikacyjne). Import ropy naftowej (16% wartości przywozu), części elektronicznych (7%), chemikaliów, maszyn i urządzeń przemysłowych. Główni partnerzy handlowi: USA (17,8% wartości eksportu i 13,9% importu), Japonia (odpowiednio 9% i 20,3%), Niemcy, Singapur, Francja.

Istotnym motorem rozwoju eksportu jest KOTRA Koreańska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji (Korea Trade-Investment Promotion Agency, 한국투자무역승진기관).

Korea Południowa jest największym inwestorem typu green-field w Polsce po 1989 – głównie dzięki inwestycjom w zespół fabryk Hi-Tech (LCD) w Kobierzycach na Dolnym Śląsku.

Republika Korei ma umowy o wolnym handlu (FTA) z Unią Europejską oraz USA, EFTA, ASEAN, Chile, Singapurem, Indiami, Peru, Turcją i Kolumbią.

Prowadzone są prace nad umowami z Indonezją, Wietnamem, Kanadą, Meksykiem, Australią i Nową Zelandią, a docelowo także z Chinami i Japonią oraz innymi krajami i organizacjami.

 

Informacje ogólne o koreańskim rynku artykułów rolno-spożywczych

 

Ze względu na uwarunkowania geograficzne oraz demograficzne Korea Południowa nie jest samowystarczalna w produkcji żywności. Kraj o powierzchni 99,7 tys. km2 (Polska – 312,7 tys. km2) zamieszkuje ponad 51 mln osób, co przekłada się na relatywnie wysoką średnią gęstość zaludnienia wynoszącą prawie 512 mieszkańców na km2 (w przypadku Polski wskaźnik ten wynosi 123 os/km2 ). Aż 70% powierzchni Korei Południowej to teren górzysty, który nie sprzyja rozwojowi rolnictwa. Tereny uprawne zajmują zaledwie ok. 17% powierzchni kraju (w Polsce ok. 40%). Powyższe czynniki, a także towarzysząca im stale wzrastająca siła nabywcza koreańskiego społeczeństwa, sprawiają, że kraj ten od lat jest importerem netto artykułów rolno-spożywczych. Co więcej, produkcja żywności w Korei opiera się w dużej mierze na surowcach importowanych. Ocenia się, że surowce do produkcji łącznie z wyrobami gotowymi pochodzącymi z importu stanowią wartościowo około połowę żywności na rynku koreańskim.

 

Mięso i wyroby z mięsa

Korea Południowa jest importerem netto mięsa i wyrobów z mięsa. W ubiegłym roku wartość importu tych wyrobów wyniosła ok. 2,5 mld USD, a eksportu zaledwie 50 mln USD. W ciągu ostatnich 10 lat wielkość importu zwiększyła się o ok. 160% (z poziomu 940 mln USD w roku 2004). Szacuje się, że w 2014 r. wartość importu mięsa i wyrobów z mięsa do Korei Południowej wyniesie ok. 2,5 mld USD.

Dostęp do koreańskiego rynku mięsnego dla towarów z Polski jest ograniczony. Polska, podobnie jak większość krajów świata, w tym wszystkie kraje UE, ze względu na obowiązujący zakaz nie może eksportować do Korei Południowej mięsa wołowego oraz produktów z mięsa wołowego  (CN 0201, 0202 oraz część 0210 i 1601 00 w zakresie wyrobów z mięsa wołowego). Również w przypadku handlu mięsem wieprzowym i produktami z mięsa wieprzowego (CN 0203 oraz część produktów w grupie CN 0210 i 1601 00) obowiązuje (czasowy) zakaz importu z Polski.

Koreański rynek drobiu (CN 0207 oraz część CN 1601 00) dla produktów z Polski jest otwarty. Warunkiem koniecznym, który muszą spełnić polscy eksporterzy, by rozpocząć eksport do Korei jest złożenie do koreańskiej służby weterynaryjnej wniosku wraz z dokumentacją. W celu rozpoczęcia procedury udzielenia dostępu do koreańskiego rynku mięsa drobiowego zaleca się kontakt z Głównym Inspektoratem Weterynarii. Obecnie na liście firm dopuszczonych do eksportu mięsa drobiowego do Korei znajdują się 2 zakłady z Polski.

 

Produkty nabiałowe

Również w handlu produktami nabiałowymi Korea Południowa jest importerem netto. W 2013 r. wartość importu tych produktów przekroczyła 703 mln USD, a eksportu zaledwie 41 mln USD. W ciągu ostatnich 10 lat wielkość importu zwiększyła się ponad trzykrotnie (z poziomu 222 mln USD w roku 2004). Szacuje się, że w 2014 r. wartość importu produktów nabiałowych do Korei Południowej osiągnie ok. 800 mln USD.

Koreański rynek produktów mlecznych jest otwarty na wyroby z Polski. Jednym z wymaganych od eksportera dokumentów jest Weterynaryjne świadectwo zdrowia (na mleko i produkty mleczne). W celu uzyskania szczegółowych informacji w tej kwestii zaleca się kontakt z Głównym Inspektoratem Weterynarii.

 

Warzywa

Korea Południowa jest importerem netto warzyw (CN 07). W ubiegłym roku wartość importu tych produktów wyniosła ok. 720 mln USD, a eksportu 150 mln USD. W ciągu ostatnich 10 lat wielkość importu zwiększyła się przeszło dwukrotnie (z poziomu 314 mln USD w roku 2004). Szacuje się, że w 2014 r. wartość importu warzyw do Korei Południowej przekroczy 600 mln USD.

Import z Polski do Korei Południowej części świeżych warzyw jest zakazany (np. ziemniaki, pomidory, słodka papryka).

Istnieje możliwość eksportu świeżych warzyw z Polski do Korei Południowej, o ile nie znajdują się na liście produktów pochodzenia roślinnego niedopuszczonych do wejścia w koreański obszar celny (Plants and Plant Products Prohibited Entry into Korea – dokument stanowi jeden z załączników niniejszego opracowania). Jeśli produkt może zostać dopuszczony do koreańskiego rynku (np. takie produkty, jak CN 0704 90 10 – kapusta biała i kapusta czerwona, CN 0704 10 00 – kalafiory i brokuły głowiaste, CN 0704 20 00 – brukselka oraz CN 0704 90 90 – kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty) konieczne jest przedstawienie świadectwa fitosanitarnego wydanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa według międzynarodowych standardów. Dodatkowym warunkiem dostępu produktów do rynku jest to, że przesyłka nie zawiera organizmów kwarantannowych (quarantine pests) oraz ziemi. Po dotarciu do obszaru celnego Korei Południowej partie towarów zostaną poddane inspekcji.

 

Owoce

Korea Południowa jest importerem netto owoców (CN 08). W ubiegłym roku wartość importu tych produktów wyniosła ok. 1,4 mld USD, a eksportu 150 mln USD. W ciągu ostatnich 10 lat wielkość importu zwiększyła się ponad trzykrotnie (z poziomu 420 mln USD w roku 2004). Szacuje się, że w 2014 r. wartość importu owoców do Korei Południowej przekroczy 1,7 mld USD. Import świeżych owoców z Polski do Korei Południowej jest zakazany.

Produkty gotowe, w tym sery i twarogi (CN 1901 90) oraz inne produkty spożywcze na bazie tłuszczów roślinnych (CN 2106 90)

Koreański rynek produktów gotowych, w tym serów i twarogów (CN 1901 90) oraz innych produktów spożywczych na bazie tłuszczów roślinnych (CN 2106 90) z Polski jest otwarty, jednak w zależności od konkretnego produktu zakres wymaganych dokumentów może się różnić.

Biorąc pod uwagę dynamikę koreańskiego importu oraz inne czynniki, w tym m.in. strukturę geograficzną importu do Korei Południowej, do najbardziej perspektywicznych grup towarowych poddanych niniejszej analizie należą: CN 02 – Mięso i produkty z mięsa (przy czym import z Polski jest obecnie częściowo zablokowany) CN 0303– Ryby zamrożone CN 0304 – Filety rybne i pozostałe mięso rybie CN 04 – Produkty mleczarskie, w tym w szczególności: ser i twaróg (CN 0406) oraz serwatka (CN 0404) CN 0802 – Pozostałe orzechy (obecnie import z Polski jest częściowo zablokowany) CN 1901 90 – Produkty gotowe, w tym sery i twarogi na bazie tłuszczów roślinnych CN 2106 90 – Produkty spożywcze zawierające mleko, na bazie tłuszczów roślinnych.

W przypadku niektórych kategorii zarówno wielkość, jak dynamika wzrostu importu do Korei Południowej jest wprawdzie znacząca, jednak specyfika koreańskiego rynku (smak, tradycje kulinarne, nawyki żywieniowe) sprawia, że wśród głównych dostawców dominują kraje Azji (głównie Chiny) i/lub Oceanii oraz w niektórych przypadkach USA lub Rosja, przez co szanse polskich producentów na wejście na rynek Korei Południowej są umiarkowane. Do takich grup Koreański rynek wybranych artykułów rolno-spożywczych 14 towarowych należą m.in.: Mięczaki (CN 0307), Marchew, rzepa, etc. (CN 0706), Pozostałe warzywa (CN 0709), Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej (...)) (CN 0710), Warzywa zakonserwowane tymczasowo (CN 0711), Orzechy kokosowe, brazylijskie, etc. (CN 0801), Banany (CN 0803), Daktyle, figi, ananasy, etc. (CN 0804), Owoce cytrusowe (CN 0805), Winogrona (CN 0806), Morele, wiśnie i czereśnie, etc. (CN 0809) oraz Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa (CN 1601 00). Osobną kategorią produktów stanowią artykuły rolne, których import do Korei Południowej jest śladowy, przez co polscy producenci nie będą mieli szans na wejście na koreański rynek. Wśród takich towarów należy wymienić: Jabłka, gruszki i pigwy (CN 0808), Pomidory (CN 0702), Ogórki i korniszony (CN 0707) oraz Warzywa strączkowe (CN 0708).

 

Targi Seoul Food & Hotel to największe targi przemysłu spożywczego odbywające się w Korei. Odbywają się raz w roku

 

Informacje ogólne o koreańskim rynku artykułów farmaceutycznych

 

Republika Korei należy do krajów, które w ostatnim półwieczu osiągnęły najbardziej spektakularny sukces gospodarczy. W ciągu zaledwie jednego pokolenia jeden z najbiedniejszych krajów awansował do grona najwyżej rozwiniętych i najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek świata. Przełożyło się to na znaczący wzrost siły nabywczej koreańskich konsumentów, a co za tym idzie, na dynamiczny rozwój rynku farmaceutycznego, którego wielkość szacuje się obecnie na ok. 11,3 mld USD. Poza wzrastającą siłą nabywczą społeczeństwa koreańskiego istotnym czynnikiem wpływającym na wysoką dynamikę rozwoju rynku farmaceutycznego Republiki Korei są postępujące zmiany demograficzne. Według danych koreańskiego urzędu statystycznego udział osób powyżej 65 roku życia w populacji ogółem zwiększył się z 7,2% w 2000 r. do 11,0% obecnie. Prognozuje się, że w 2020 r. udział osób starszych osiągnie 15,6%. Na rynek farmaceutyczny składają się następujące elementy: a) import - w 2009 r. wartość importu farmaceutyków do Korei Południowej wyniosła 3,0 mld USD, b) produkcja przeznaczona na rynek krajowy, która razem z importem zaspokaja popyt wewnętrzny na wyroby przemysłu farmaceutycznego (zobacz: Wykres 2) – szacuje się, że w 2009 r. wartość wyrobów przemysłu farmaceutycznego wyprodukowanych w Korei na rynek krajowy wyniosła 7,4 mld USD, c) produkcja przeznaczona na eksport – w roku ubiegłym wartość eksportu koreańskich farmaceutyków wyniosła 0,9 mld USD. W latach 2005-2009 rynek farmaceutyczny Republiki Korei zwiększył się o ponad 37% (z 11,2 do 15,4 bln KRW). W tym czasie import farmaceutyków do Korei powiększył się o 2/3 (z 2,5 do 4,1 bln KRW), produkcja przeznaczona na rynek wewnętrzny o ponad 20% (z 8,1 do 9,8 bln KRW), natomiast produkcja przeznaczona na eksport o ponad 140% (z 5,9 do 14,4 bln KRW).

W imporcie wyroby zaliczane do grupy leków pakowanych do sprzedaży detalicznej (kod 3004) mają zdecydowaną i rosnącą przewagę nad innymi produktami farmaceutycznymi. W latach 2005-2009 ich udział zwiększył się z 58,0% do 66,4%, co oznaczało podwojenie wartości importu z prawie 1,0 mld USD w 2005 r. do ponad 2,0 mld USD w roku 2009. Na kolejnych miejscach znajdują się wyroby o kodzie 3002, a mianowicie krew, szczepionki, etc. (udział rzędu 20,8%), leki niepakowane do sprzedaży detalicznej (kod 3003; udział w imporcie w wysokości 5,4%), pozostałe produkty farmaceutyczne (kod 3006; udział 4,4%), wata, gaza, bandaże, etc. (kod 3005; 1,8%) oraz gruczoły i pozo stałe substancje ludzkie lub zwierzęce (kod 3001; udział 1,2%).

Głównymi rynkami zaopatrującymi Republikę Korei w farmaceutyki są: USA (19,3% udziału w koreańskim imporcie produktów farmaceutycznych w 2009 r.), Niemcy (13,3%), Szwajcaria (8,6%), Japonia (7,3%), Włochy (7,3%), Francja (7,2%), Wielka Brytania (6,9%) oraz Australia (5,1%). Na pozostałą część eksportujących do Korei krajów przypada 25,0% rynku.

 

Wymiana handlowa produktami przemysłu farmaceutycznego z Polską

W wyniku obserwowanego w ostatnich latach bardzo dynamicznego eksportu wyrobów przemysłu farmaceutycznego z Korei Południowej do Polski (ponad trzykrotne zwiększenie wartości eksportu do Polski w latach 2006-2009, wobec zwiększenia importu o niewiele ponad 60%) nastąpiło powiększenie znaczącej nadwyżki Korei z 1,1 mln USD w 2006 r. do prawie 3,7 mln USD w roku 2009. W badanym okresie koreański eksport zwiększył się z 1,3 mln USD do 3,9 mln USD, co oznacza średnioroczny wzrost wartości sprzedawanych do Polski towarów w wysokości prawie 45%. Z kolei import z Polski rósł o wiele wolniej, tj. średnio w roku o 17,3% (ze 160 do 258 tys. USD). Sprowadzanymi obecnie z Polski produktami przemysłu farmaceutycznego są wyroby należące do grupy leków pakowanych w odmierzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej (kod 3004).

Według obowiązujących przepisów średni poziom stawki celnej w imporcie z Unii Europejskiej, w tym z Polski, do Republiki Korei wynosi 8%.

Według przewidywań Instytutu Gospodarki Przemysłowej i Handlu Korei (Korea Institute for Industrial Economics & Trade – KIET), wraz z podnoszącym się poziomem życia oraz zmieniającą strukturą wiekową społeczeństwa Korei Południowej, w przewidywanej przyszłości na koreańskim rynku farmaceutycznym dojdzie najprawdopodobniej do: kontynuacji wzrostu popytu na leki i inne preparaty medyczne używane w procesie leczenia, szybkiego wzrost popytu na preparaty stosowane w leczeniu chorób układu krążenia, cukrzycy, nowotworów oraz infekcji wirusowych, a także dalszego wzrostu popytu na środki czyszczące i dezynfekujące, a szczególnie preparaty do dezynfekcji rąk. Biorąc pod uwagę rozmiar i wysoką dynamikę rozwoju koreańskiego rynku farmaceutycznego Republika Korei bez wątpienia należy do perspektywicznych odbiorców polskiego przemysłu farmaceutycznego.

 

Przykładowe targi dla rynku farmaceutycznego:

CHOSUNILBO HEALTH EXPO

Anti-Aging Expo

BIO KOREA

 

Informacje ogólne o koreańskim rynku artykułów kosmetycznych

 

Biorąc pod uwagę rozmiar i wysoką dynamikę rozwoju koreańskiego rynku kosmetycznego Republika Korei bez wątpienia należy do perspektywicznych odbiorców polskiego przemysłu kosmetycznego. Przy tym nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Polska posiada duże zaplecze w produkcji kosmetyków i środków do pielęgnacji ciała, rozwinięte jeszcze w latach dziewięćdziesiątych na bazie doświadczeń w przemyśle chemicznym. W 2009 r. wartość importu kosmetyków do Korei Południowej wyniosła 0,9 mld USD.

Wyraźną zmianą obserwowaną w ostatnich latach w strukturze koreańskiego importu wyrobów przemysłu kosmetycznego był wzrost znaczenia preparatów do pielęgnacji skóry (kod 3304) oraz perfum i wód toaletowych (kod 3303) kosztem preparatów do pielęgnacji włosów (kod 3305) oraz preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, etc. (kod 3307). W latach 2005-2009 nastąpił wzrost udziału pierwszych dwóch grup produktów łącznie o 4,1 pkt proc. oraz podobny spadek udziału dwóch kolejnych grup produktów (o 3,9 pkt proc.). W handlu preparatami do higieny zębów nie zanotowano w tym czasie większych zmian udziału w imporcie kosmetyków do Republiki Korei. Dane statystyczne wymiany towarowej Korei Południowej w handlu produktami kosmetycznymi wskazują, że rynek ten można zaliczyć do rynków perspektywicznych dla eksporterów tej branży. Wysoki i pogłębiający się deficyt handlowy powodowany dynamicznym zwiększaniem się importu może świadczyć w dużej mierze o wysokiej chłonności rynku, której z jakichś przyczyn nie są w stanie nasycić krajowi producenci kosmetyków.  Głównymi rynkami zaopatrującymi Republikę Korei w produkty przemysłu kosmetycznego: USA (24,3% udziału w koreańskim imporcie kosmetyków w 2009 r.), Francja (22,8%) oraz Japonia (21,5%). Na pozostałą część eksportujących do Korei krajów przypada niewiele ponad 30% rynku.

W wyniku obserwowanego w ostatnich latach bardzo dynamicznego importu wyrobów przemysłu kosmetycznego z Polski do Republiki Korei (ponad jedenastokrotne zwiększenie wartości importu z Polski w latach 2006-2009, wobec mniej niż czterokrotnego zwiększenia eksportu) nastąpiła zamiana nadwyżki w wysokości 18 tys. USD w 2006 r. w deficyt przekraczający 700 tys. USD. W badanym okresie koreański eksport zwiększył się ze 127 tys. USD do 481 tys. USD, co oznacza średnioroczny wzrost wartości sprzedawanych do Polski towarów w wysokości prawie 56%. Z kolei import z Polski rósł o wiele szybciej, tj. średnio w roku o ponad 120% (z 109 do 1 203 tys. USD).

Do największych eksporterów kosmetyków z Polski na rynek Korei Południowej należą: Dax Cosmetics, Dr Irena Eris, Oceanic oraz Ziaja.

Biorąc to pod uwagę należy ocenić, iż rynek kosmetyczny Korei Południowej należy do przeciętnie chronionych za pomocą narzędzi polityki handlowej sfer koreańskiej gospodarki. W imporcie z Unii Europejskiej na rynek koreański niemal wszystkie wyroby przemysłu maszynowego objęte są stawką celną w wysokości 8%.

Koreański system norm i procedur, których spełnienie gwarantuje dopuszczenie produktów na rynek kosmetyczny Republiki Korei jest dość skomplikowany. Szczegółowe wymogi, jakie musi spełnić eksporter, importer oraz produkt (zarówno w stosunku do kosmetyków standardowych i kosmetyków funkcjonalnych) określane są przez Koreański Nadzór ds. Żywności i Leków (KFDA – Korea Food and Drug Administration). Do wstępnych wymagań, które musi spełnić koreański importer kosmetyków należą: - przygotowanie magazynu zgodnie z normami KFDA, - wyznaczenie laboratorium do kontroli jakości produktów, - zabezpieczenie aparatury do bieżącej kontroli jakości zgodnie z wytycznymi KFDA. Dodatkowo w przypadku kosmetyków funkcjonalnych ich badanie musi być wykonane przez KFDA lub laboratorium posiadające akredytację Nadzoru. Odnosi się to zwłaszcza do produktów zawierających składniki niestosowane dotychczas w Korei (badanie bezpieczeństwa produktu). Sytuacja ta może wydłużyć standardowy okres badania produktu z 3 do 6 miesięcy. Wydanie zgody na wprowadzenie kosmetyków na rynek koreański następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku importera przez KFDA.

 

Opracowanie na podstawie informacji i opracowań generowanych przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu.

 

Przydatne adresy i kontakty

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu

Kierownik Wydziału - Donat Krzysztof Wiśniewski

email: dkwisniewski@trade.gov.pl

I Sekretarz - Wiesław Mołdawa

email: wieslaw.moldawa@trade.gov.pl

4F., 66, Daesagwan-ro 34-gil, Yongsan-gu, Seoul 140-889, Republika Korei

Tel.: +82 2 3785 2471/2

fax: +82 2 797 0853

e-mail: seoul@trade.gov.pl


 

Ministerstwa, Organizacje Rządowe I Instytucje Wsparcia Biznesu, Banki

 

Ministry of Strategy and Finance

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

Ministry of Employment and Labor

Ministry of Foreign Affairs

Koreańska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji

Koreańskie Stowarzyszenie Handlu Międzynarodowego

Stowarzyszenie Importerów Koreańskich

Koreańska Izba Technologii Przemysłowych

Zrzeszenie Przemysłów Koreańskich

Europejska Izba Handlowa w Republice Korei

Służba Celna Republiki Korei

Urząd ds. Ochrony Własności Intelektualnej

Koreański Bank Centralny

Korean Exchange Bank

 

Instytuty Zajmujące Się Badaniami Nad Gospodarką Koreańską

 

Korea Development Institute

Samsung Research Institute

National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences

 

^wróć do góry strony

<<powrót