Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Instytucje B+R

 

Region lubelski stawia na wzrost innowacyjności i wzmocnienie działalności badawczo-rozwojowej. Liczba przedsiębiorstw innowacyjnych oraz nakłady na działalność innowacyjną zwiększają się z roku na rok, czemu sprzyja aktywna działalność jednostek naukowo-badawczych.

Zdolność kreowania innowacji jest jednym z kluczowych czynników świadczących o konkurencyjności regionu, podnoszącym jego produktywność. Innowacyjne rozwiązania można zastosować w obszarze postępu technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego. W tworzeniu warunków niezbędnych do powstania innowacji niezwykle ważną rolę odgrywają działające w województwie lubelskim parki naukowo-technologiczne i przemysłowe. Tworzone są w celu promowania regionalnej gospodarki, wspierania przedsiębiorczości i innowacji. Dostarczają infrastrukturę techniczną oraz usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych. Stanowią platformę współpracy świata nauki i biznesu. 

W województwie lubelskim funkcjonują:

 Lubelski Park Naukowo-Technologiczny 

Głównym celem Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wspieranie rozwoju Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie zinstytucjonalizowanej platformy dla współpracy lubelskich uczelni i biznesu.
 www.lpnt.pl 

♦ Regionalny Park Przemysłowy Świdnik 

Utworzenie Parku Przemysłowego ma na celu przyciągnięcie do Świdnika inwestorów, którzy pragną uruchomić działalność gospodarczą w tym regionie Polski. Na terenie Parku Przemysłowego znajdują się przedsiębiorstwa różnych branż, a także obiekty produkcyjne, biurowe, magazynowe. Park Przemysłowy posiada bardzo dobrą infrastrukturę komunikacyjną i techniczną.
http://www.park.swidnik.pl/

♦ Puławski Park Naukowo- Technologiczny 

Powstanie Parku Naukowo-Technologicznego umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w rejonie Puław. Park kooperuje z liderem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego - Zakładami Azotowymi Puławy S.A. Oferta Parku zawiera m.in. Centrum Technologiczne i Inkubator (kompleks-laboratoryjno- biurowo- produkcyjny). Ponadto działająca przy Parku fundacja oferuje pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. 

http://ppnt.pulawy.pl/

♦ Południowo-Wschodni Park Naukowo-Technologiczny w Zamościu

Celem Parku jest kreowanie warunków dla wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału Zamościa i regionu oraz stymulacja rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Pomoc obejmuje w szczególności konsultacje dla osób, które zamierzają założyć lub prowadzą działalność gospodarczą. 

http://www.parknaukowotechnologicznyzamosc.republika.pl

 

Oprócz istniejących Uniwersytetów i szkół wyższych wpływ na rozwój nauki mają także instytuty i placówki naukowe:

♦ Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie
Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin, tel./fax 81 441 30 00 e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
http://www.pan-ol.lublin.pl
 
♦ Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, tel. 81 744 50 61, fax 81 744 50 67 e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl   
http://www.ipan.lublin.pl/
 
♦ Lubelskie Towarzystwo Naukowe
pl. Litewski 2, 20-080 Lublin, Tel./fax. 81 532 13 00 e-mail: biuro@ltn.lublin.pl 
http://www.ltn.lublin.pl

 ♦ Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 886 34 21, fax 81 886 45 47 e-mail: iung@iung.pulawy.pl  
http://www.iung.pulawy.pl
 
♦ Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 81 889 30 00, fax 81 886 25 95 e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl   
http://http://www.piwet.pulawy.pl
 
♦ Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
ul. Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin, tel. 81 747 80 99, fax. 81 747 86 46 e-mail: imw@galen.imw.lublin.pl
http://www.imw.lublin.pl/index.php/pl/

♦ Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a, 24-110 Puławy, tel./fax. 81 473 14 00 w-mail: ins@ins.pulawy.pl 
http://www.ins.pulawy.pl/index.php/pl/
 
♦ Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Oddziała Pszczelnictwa w Puławach
ul. Kazimierska 2, 24-100 Puławy, tel. 81 886 42 08, fax. 81 886 42 09 e-mail: opisik@man.pulawy.pl

 
♦ Towarzystwo Naukowe KUL
ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin, tel. 81 525 01 93, fax 81 524 31 77 e-mail: tnkul@kul.lublin.pl
https://tnkul.pl
 
♦ Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. 81 532 29 07, fax. 81 534 72 32 e-mail: siew@iesw.lublin.pl  
http://www.iesw.lublin.pl/