Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie

ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

Tel. 601 272 625

E-mail: biuro@iph.lublin.pl

 

 

Lokalizacja: 
Rodzaj: Izby - handlowe / przemysłowe