Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Rynek 2, 20-111 Lublin

Tel. 81 532 80 11

E-mail: izba@izba.lublin.pl

http://www.izba.lublin.pl/

Lokalizacja: 
Rodzaj: Izby - handlowe / przemysłowe