Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kapitał ludzki


Jednym z największych potencjałów województwa lubelskiego jest kapitał ludzki. Lublin i całe województwo lubelskie są akademickim centrum dla Polski Wschodniej.
 

                                         

Najważniejszym czynnikiem wpływającymi na ocenę kapitału ludzkiego jest poziom wykształcenia oraz dostępność pracowników o odpowiednim profilu. Duża liczba studentów, przede wszystkim tych wykształconych w kierunkach technicznych i medycznych, stanowi przewagę konkurencyjną województwa lubelskiego. Dobrze wykształceni i wysoko wykwalifikowani pracownicy są niewątpliwym atutem regionu. Inwestorzy którzy już zainwestowali na Lubelszczyźnie wskazują, że akademicki charakter Lublina był jednym z głównych czynników, który zadecydował o lokalizacji inwestycji w województwie lubelskim.

Potencjał akademicki regionu jest jednym z największych atutów. Zintegrowane działanie w zakresie rozwoju ośrodków akademickich w regionie wiąże się ze wzrostem kapitału ludzkiego oraz społecznego mieszkańców województwa, inwestycją w innowacyjność gospodarki, która oparta jest na przedsięwzięciach B+R oraz nawiązywaniem międzynarodowej współpracy naukowej i badawczej.