Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Klastry

 

Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klaster jest ściśle związany z terytorium, na którym działa, jest zakorzeniony regionalnie. Podmioty te równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze. Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne.

Cechą specyficzną dla klastrów jest ich ponadsektorowy charakter – w skład typowego klastra zaliczane są zarówno przedsiębiorstwa kluczowych branż wytwórczych, przemysłów powiązanych, jak i cały szereg wyspecjalizowanych instytucji świadczących usługi dla podmiotów klastra typu: instytucje badawczo-rozwojowe, fundusze kapitałowe, firmy szkoleniowe, firmy marketingowe, analityczne etc.

Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne. Przedsiębiorcy zamierzający współpracować w formie klastra nie mają co prawda do dyspozycji formy specjalnie im dedykowanej, jednak mają do wyboru wiele form organizacyjnych przewidzianych przez Kodeks cywilny lub Kodeks spółek handlowych.

 

Klaster Budownictwo Drogowe Lubelszczyzny

Klaster Dolina Ekologicznej Żywności

Klaster Ekoinnowacje

Klaster Fotoniki i Światłowodów

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Klaster Lubelska Medycyna

Klaster Lubelskie Klastry

Klaster-group.pl

Lubelska Wyżyna IT

Lubelski Klaster Biotechnologiczny

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny

Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Lubelski Klaster Przedsiębiorstw

Lubelski Klaster Teleinformatyczny

Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych

Stowarzyszenie Lubelskie Drewno

Wschodni Klaster ICT

Wschodni Klaster Innowacji

Wschodni Klaster Obróbki Metali