Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kolej

 

Infrastruktura kolejowa

Przez województwo lubelskie przebiega linia kolejowa nr 2, stanowiąca fragment międzynarodowej linii E20, która jest częścią II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Istotne znaczenie dla regionu ma usytuowanie przy jej trasie przystanków nie tylko osobowych ale również towarowych, na obszarze powiatu bialskiego. Z uwagi na duże znaczenie linii została ona objęta „Umową Europejską o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych” oraz Umową Europejską o Ważniejszych Liniach Transportu Kombinowanego i Obiektów Towarzyszących” dzięki czemu Polska zobowiązała się do szybkiej modernizacji tego szlaku.

Region widząc perspektywy w rozwoju transportu międzynarodowego dysponuje doskonale funkcjonującym przejściem granicznym Małaszewicze, zajmującego powierzchnię ponad 166 ha. Pełni on funkcję portu przeładunkowego o międzynarodowym znaczeniu. Specyfiką tego przejścia jest możliwość przeładunku towarów poprzez współdziałanie dwóch systemów transportowych o różnych szerokościach torów: europejskiego (normalnotorowego) 1,435 mm oraz azjatyckiego (szerokotorowego) 1.520 mm. Ma to niebagatelne znaczenie dla inwestora, który ma dzięki temu ułatwioną wymianę towarową z rynkami wschodnimi. Ułatwienie w zakresie transportu kolejowego w województwie stanowi również otwarty w lutym 2015 r. Lubelski Terminal Kontenerowy, którego zadaniem jest optymalizacja łańcucha dostaw ładunków z regionu Polski południowej oraz wschodniej. Terminal zlokalizowany jest w miejscowości Nałęczów w bezpośrednim połączeniu z drogą ekspresową S17 Warszawa - Hrebenne. 

Parametry Lubelskiego Terminala Kontenerowego:

 • 25000 m2 powierzchni operacyjnej
 • 2500 TEU powierzchni składowej
 • 1 tor kolejowy 600 m
 • 1 reachstacker o udźwigu 45000 kgs
 • Magazyn cross-dockowy
 • Parking dla ciężarówek

Ważną linią kolejową w województwie jest linia nr 7 kursująca na trasie: Warszawa Wschodnia – Otwock – Dęblin – Lublin – Chełm – Dorohusk (granica państwa z Ukrainą).

Lublin posiada bezpośrednie połączenia kolejowe z niemal wszystkimi regionami kraju, a dzięki ciągłej modernizacji infrastruktury kolejowej oraz wymianie taboru, czas przejazdu do stolicy kraju ma wynieść maksymalnie 90 minut. 

Kolejowa dostępność komunikacyjna województwa lubelskiego będzie według prognoz znacząco wzrastać dzięki inwestycjom z POIiŚ oraz z RPO. W związku z tym atrakcyjność Lubelszczyzny pod względem transportowym powinna zwiększyć się o blisko 36% do 2023 roku.

 

Terminal w Małaszewiczach – Wolny Obszar Celny

Terminal w Małaszewiczach zajmuje powierzchnię ponad 166 ha. Jest to największy obszar wolnocłowy w Polsce. Znajduje się 5 km od granicy z Białorusią, czyli jest  położony na głównym szlaku tranzytowym łączącym Unię Europejską i Rosję. Dzięki ustanowieniu strefy wolnocłowej ułatwiony jest handel międzynarodowy oraz obsługa ładunków w tranzycie. Na terenie WOC dopuszczalne są wszystkie formy działalności, z wyłączeniem handlu detalicznego.

 

Suchy Punkt Przeładunkowy PKP w Małaszewiczach

W sąsiedztwie obszaru wolnocłowego znajduje się port przeładunkowy o znaczeniu międzynarodowym. W porcie dokonuje się przeładunku towarów z taboru szerokotorowego na tabor normalnotorowy. W Porcie obecnych jest wiele firm polskich i zagranicznych, m.in. PKP CARGO, DHL, Euroservice, Europort. W czerwcu 2015 r. grupa PKP CARGO nawiązała współprace z chińską firmą Zhengzhou International Hub. Jednym z elementów realizowanego wspólnie projektu będzie rozbudowa portu w Małaszewiczach. Utworzona przez firmy spółka joint venture w Małaszewiczach zajmie się kolejowym transportem kontenerów między Europą a Chinami, co zapewni wzrost liczby pociągów z Chin do Europy do 300 rocznie .

 

Zakład Magazynowania Paliw nr 22 w Małaszewiczach

W niewielkiej odległości od obszaru wolnocłowego oraz portu przeładunkowego prowadzi działalność Operator Logistyczny Paliw Płynnych – zakład magazynowania paliw. Jest to najważniejsza baza naftowa we wschodniej Polsce. Oferuje połączenie z systemem kolejowym państw byłego ZSRR oraz z krajami europejskimi. Zakład oferuje usługi w zakresie:

 • przyjmowania produktów naftowych z transportu kolejowego i ich składowania,
 • załadunku do cystern kolejowych i autocystern
 • przeładunku produktów naftowych z toru szerokiego na znormalizowany
 • komponowania paliw
 • obsługi laboratoryjnej.