Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kultura

Lubelskie to region przenikania kultur, miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością

 

                            

 

Festiwale, jarmarki, kiermasze, imprezy kulinarne – oferta wydarzeń kulturalnych na Lubelszczyźnie jest bardzo bogata i wszechstronna.  Najbardziej znane w Polsce to: Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Carnaval Sztukmistrzów, Europejski Festwial Smaku, Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” czy Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.  Każdy wybierze coś dla siebie.

Atrakcyjną ofertę teatralną gwarantuje kilkanaście teatrów, w tym: Teatr im. J. Osterwy, Teatr Muzyczny oraz Teatr im. Ch. AndersenaTeatr Stary, a także teatry alternatywne: Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Scena Plastyczna KUL, Teatr Provisorium czy Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN. Lublin jest gospodarzem imprez  teatralnych - Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne i Międzynarodowych Lubelskich Spotkań Teatrów Tańca.

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie to najstarszy zespół filharmoniczny działający w Polsce po II wojnie światowej.  Filharmonicy dają koncerty i recitale zarówno na własnej scenie w Lublinie, jak i w plenerze nałęczowskiego Parku Zdrojowego i tamtejszego Pałacu Małachowskich.

Koniecznie należy również odwiedzić nowe miejsce na mapie kulturalnej Lublina Centrum Spotkania Kultur, miejsce o niebanalnej historii oferujące szereg wydarzeń z dziedziny teatru, sztuki, filmu, literatury i muzyki. Nowe oblicze zyskał również dawny budynek klasztoru powizytkowskiego. Na swoje miejsce powróciły Centrum KulturyMiejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. Klasztor stał się także siedzibą dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. Działają tam twórcy teatru, tańca, sztuk performatywnych i wizualnych, prowadzona jest działalność edukacyjna, kino, kawiarnia i księgarnia.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lI0--I4HFf4

 

Ponadto w 2017 roku Lublin świętuje Wielki Jubileusz 700-lecia lokacji miasta na prawie magdeburskim. Przeżywając wspólnie ten niezwykły rok z życia miasta, możecie inspirować się dziedzictwem, doświadczać poczucie dumy z Lublina, a także rozwijać miasto dla przyszłych pokoleń. Program obchodów znajdziecie na stronie.

 

                            

 

Jesteśmy jednym z najzasobniejszych w kraju regionów pod względem liczby obiektów i zespołów zabytkowych. Osobliwością na skalę europejską są pochodzące z II-IV w., cmentarzyska Gotów, odkryte na terenie gminy Hrubieszów, oraz podziemia kredowe w Chełmie. Wiele jest dawnych magnackich zamków i pałaców, ziemiańskich rezydencji, szlacheckich dworów, wśród których najpopularniejszym w Polsce jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.  W regionie występują też liczne zabytki architektury sakralnej, z najbardziej znaną gotycka Kaplicą Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie.

Ważną częścią dorobku kulturalnego Lubelszczyzny są tradycje i obrzędy ludowe, kultywowane w wielu miejscowościach regionu, np. w rejonie Krzczonowa, Urzędowa, Biłgoraja. Ich ochronie i popularyzacji służą festiwale i przeglądy, w tym Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych oraz Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym, Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem we Włodawie czy Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie.

 

                            

 

Przydatne linki:

Lubelskie Centrum Konferencyne

Filharmonia

Teatry:

Teatr im. Juliusza Osterwy

Teatr Muzyczny

więcej

Muzea :

Muzeum Lubelskie

Muzeum Zamojskich w Kozłówce

więcej

Biblioteki

Domy Kultury

Stowarzyszenia

Galerie

Kina

 

Kultura w woj. lubelskim w liczbach

 

biblioteki lubelskie 2017

galerie sztuki lubelskie 2017

instytucje paramuzealne lubelskie 2017

teatry woj. lubelskie 2017

kina woj. lubelskie 2017

muzea woj. lubelskie 2017

centra domy kultury lubelskie 2017