Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lokalne Grupy Działania

 

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD") – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznegoprywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich.

W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy:

  • o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. rok 2015, nr 0, poz. 349)
  • o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. ( Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104).

 

LGD w woewództwie lubelskim:

 

Bialskopodlaska LGD

Fundacja Nasza Nadzieja

Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi"

Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem"

Lokalna Grupa Działania "G 6 Grzęda Sokalska"

Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań"

Lokalna Grupa Działania "Kraina wokół Lublina"

Lokalna Grupa Działania "KRASNYSTAW PLUS"

Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Lokalna Grupa Działania "Lepsze jutro"

Lokalna Grupa Działania "LEŚNY KRĄG"

Lokalna Grupa Działania "Małe Mazowsze"

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak"

Lokalna Grupa Działania "Promenada S-12"

Lokalna Grupa Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"

Lokalna Grupa Działania "Roztocze Tomaszowskie"

Lokalna Grupa Działania "Zapiecek"

Lokalna Grupa Działania "Złoty Pierścień"

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmska"

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska"

Lokalna Grupa Działania "Ziemi Kraśnickiej"

Lokalna Grupa  Działania "Ziemia Biłgorajska"

Stowarzyszenie "Polesie"

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu"