Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lubelska Izba Rzemieślnicza

 

Lubelska Izba Rzemieślnicza 

ul. Chopina 5, 20-026 Lublin

Tel. 81 534 77 33 lub 34

e-mail: biuro@lir.com.pl

http://www.lir.com.pl/

Lokalizacja: 
Rodzaj: Izby - handlowe / przemysłowe