Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lubelski Klaster Biotechnologiczny

 

Lubelski Klaster Biotechnologiczny

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-400 Lublin

tel. (81) 534 61 00, (81) 537 59 94

e-mail: lkbio@umcs.pl

www.lkbio.pl

Lokalizacja: 
Rodzaj: Klastry