Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

MAPA DROGOWA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNYCH INNOWACJI

MAPA DROGOWA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNYCH INNOWACJI


Mapa Drogowa w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji zawiera opis działań mających na celu poprawę umiejętności i kompetencji w zakresie odpowiedzialnych innowacji wśród MŚP i podmiotów wspierających przedsiębiorczość w regionie. Dodatkowo, Mapa Drogowa to wskazówka w jaki sposób zintegrować społecznie, etycznie i środowiskowo odpowiedzialne innowacje ze strategiami biznesowymi MŚP i polityką regionalną, w tym  RIS3 oraz innymi odpowiednimi politykami. W części dotyczącej wdrażania koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji w MŚP opracowanie sugeruje rozwiązania jak zapewnić stabilność finansową przedsiębiorstw realizujących strategie biznesowe w zakresie odpowiedzialnych innowacji oraz przekazuje informacje o doświadczeniach lubelskich firm w fazie pilotażowej Programu Odpowiedzialnych Innowacji. 
Najważniejsze rezultaty prac nad dokumentem: 


Badanie poziomu dojrzałości OI wśród przedsiębiorstw i w regionie na podstawie badań

rosie_poziom_dojrzalosci-1_2.jpg

Zintegrowany System Wdrażania i Promocji Odpowiedzialnych Innowacji w Regionie

rosie_zintegrowany_system_wdrazania_i_promocji-1_0.jpgModel wdrażania odpowiedzialnych innowacji przez MŚP
 

rosie_model_wdrazania-1.jpg


Działania 

rosie_realizowane_dzialania-1.jpg
 

 

Prace Regionalnej Grupy Interesariuszy:

Spotkanie grupy roboczej projektu ROSIE - odpowiedzialne innowacje MŚP

Trzecie spotkanie grupy interesariuszy projektu ROSIE

Zakończenie I etapu prac regionalnej grupy interesariuszy projektu ROSIE

rosie_kafle_na_strone_1080x1080_-12.jpg

Współpraca ze środowiskiem naukowym – udział partnerów projektu ROSIE w PSD 2019 Innowacje w praktyce

 

rosie_kafle_na_strone_1080x1080_-13_0.jpg