Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Niepracownicze stosunki zatrudnienia

 

NIEPRACOWNICZE STOSUNKI ZATRUDNIENIA

 

Zatrudnienie niepracownicze to forma wykonywania pracy, w której w miejscu pracodawcy i pracownika występuje tylko zleceniodawca i zleceniobiorca, który w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy nie posiada statusu pracownika. Najpopularniejszą formą zatrudnienia niepracowniczego są umowy cywilno-prawne, takie jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie, regulowane przez Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

 

 

Źródłó: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)