Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

NIP

NADANIE NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP

Identyfikatorem podatkowym osób prowadzących działalność gospodarczą jest NIP. Powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami. Kwestie te reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314). Nadawany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Od dnia 1 września 2011 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej używają numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego.

Nadanie numeru NIP nie wymaga żadnych opłat.