Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

O Nas

 

Biznes Lubelskie to inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego, której celem jest wzmocnienie współpracy na rzecz obsługi eksporterów i inwestorów.

 

Dlaczego my?

 

 1. ONE STOP SHOP - JEDEN PUNKT KONTAKTOWY: tworzymy jeden punkt kontaktu - współpracując z Biznes Lubelskie masz pewność, że przy obsłudze Twojej sprawy współpracujemy ze wszystkimi aktywnymi instytucjami.
 2. WSPÓŁPRACA: współpracujemy z samorządami, instytucjami otoczenia biznesu zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.
 3. ZA DARMO: nasze usługi są całkowicie darmowe, a ich jakość stoi na wysokim poziomie.
 4. CZAS: dzięki naszym usługom oszczędzasz czas, a „czas to pieniądz”.

 

ZAKRES WSPARCIA 

 

DLA INWESTORÓW

 1. Przygotowanie kompleksowych, sprawdzonych i aktualnych informacji gospodarczych o regionie: 
 • potencjał i bieżąca sytuacja gospodarcza;
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej;
 • instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości;
 • zachęty inwestycyjne oferowane na poziomie regionu i kraju, oraz instytucje właściwe dla poszczególnych instrumentów,
 • pomoc publiczna;
 • lokalizacje inwestycyjne – tereny inwestycyjne, strefy inwestycyjne;
 • podmioty z regionu poszukujące inwestora,
 • potencjalni poddostawcy wg sektorów.
 1. Przygotowanie i obsługa misji gospodarczo-inwestycyjnej z/do regionu.
 2. Opieka „Pilota Inwestycyjnego” podczas całego procesu inwestycyjnego.
 3. Promocja za granicą oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego
 4. Przygotowanie i prowadzenie aktualnych baz terenów inwestycyjnych.
 5. Pomoc w kontaktach z administracją lokalną i instytucjami otoczenia biznesu.
 6. Inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającym rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora.
 7. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego.

 

DLA EKSPORTERÓW:

 1. Identyfikacja rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji
 2. Pomoc w wyszukiwaniu w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym i inicjowaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami.
 3. Pozyskiwanie i udostępnianie informacji rynkowych dostępnych dla COIE:
 1. zagranicznych raportów, analiz, badań rynkowych, opracowań sektorowo-problemowych;
 2. informacji o tematyce:
 • administracyjno-prawnej,
 • finansowej, w tym bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 • aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, także w zakresie rozwoju działalności eksportowej;
 •  podejmowania/realizacji inwestycji za granicą.
 • instrumenty wsparcia eksportu, w obszarze: finansowym, usługowym, instytucjonalnym, ośrodków wsparcia ekspertów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, itp.
 1. Pozyskiwanie i udostępnianie informacji w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów handlowych i  technik finansowania transakcji eksportowych.
 2. Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o formach działań marketingowych pomocnych w umiędzynaradawianiu działalności przedsiębiorstwa.
 3. Udostępnianie informacji o procedurach i instytucjach pośredniczących w pozyskiwaniu środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej – krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych).
 4. Przygotowanie i obsługa misji gospodarczo-inwestycyjnych z/do regionu.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Centrum Obsługi Inwestora

tel. 81 478 14 69, coi@lubelskie.pl
 

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

tel. 81 537 16 15, coie@lubelskie.pl