Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Ochrona przed wypowiedzeniem

 

OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM

 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę m.in. pracownikowi w wieku przedemerytalnym, kobiecie w okresie ciąży oraz w okresie urlopów macierzyńskiego i wychowawczego. Reguluje to ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844). Umowy nie można wypowiedzieć również w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Przepisy te nie mają zastosowania w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

 

Źródło: Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)