Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

ODPOWIEDZIALNE INNOWACJE W MŚP – FAZA PILOTAŻOWA PROGRAMU OI​

 

ODPOWIEDZIALNE INNOWACJE W MŚP – FAZA PILOTAŻOWA PROGRAMU OI​

 

Pięć firm z województwa lubelskiego przystąpiło do fazy pilotażowej projektu ROSIE, w ramach której wdrażane były założenia odpowiedzialnych innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
 
Należą do nich:
 
Jan Góźdź Eureka Grupa Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie, http://www.eurekainz.pl/
Antosiewicz.Edu Katarzyna Antosiewicz, http://www.antosiewicz.edu.pl/
Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop sp. z o.o., http://biotop-zamosc.pl/
Industi sp. z o.o., https://industi.com/
POLSPRAY Dawid Malinowski, https://polspray.com.pl/.
Na pierwszym etapie prac pilotażowych skupiano się na samoocenie w zakresie realizacji celów Odpowiedzialnych Innowacji oraz czynników pobudzających Odpowiedzialne Innowacje. Zastosowano pogłębioną ocenę, będącą narzędziem do autorefleksji w obszarze OI i środkiem do dalszego rozwoju i/lub włączenie elementów z koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji do strategii firmy. Analiza obejmowała następujące aspekty: zaangażowania publiczne, równość płci, edukację naukową, etykę, otwarty dostęp oraz zarządzanie.
Na podstawie przeprowadzonych wyników badań i analiz, przygotowane zostały plany naprawcze dla firm. Definiowały one cele, działania, podmioty i zasoby niezbędne do wdrożenia Odpowiedzialnych Innowacji w konkretnym przedsiębiorstwie. 
 
A oto opinie uczestników pilotażu na temat udziału w projekcie ROSIE i ocena pierwszych etapów fazy wdrożeniowej: 

Jan Góźdź, właściciel Eureka. Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie

 
1.jpg
„Dzięki udziałowi w projekcie ROSIE zauważyłem potrzebę zastosowania koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji w przypadku tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców. Dało mi to impuls do refleksji i pogłębienia wrażliwości na badanie wpływu innowacji na środowisko i społeczeństwo, w szczególności w zakresie produkcji żywności. Dostrzegam również potrzebę zaangażowania różnych interesariuszy na poszczególnych etapach tworzenia innowacji”.
 

Katarzyna Antosiewicz, właściciel Antosiewicz.edu 

2.jpg

„Projekt otwiera oczy na wiele aspektów, o których, prowadząc biznes, często zapominamy lub wręcz nie myślimy. Nie są one priorytetowe, gdyż sprawy bieżące zabierają większość czasu. Projekt daje mi czas na refleksję i przyjrzenie się własnemu biznesowi w szerszej perspektywie przez pryzmat odpowiedzialnych innowacji.

Obserwując światowe trendy w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania zasobów, szczególnie w procesie wytwórczym, uświadamiamy sobie jak ważny jest to aspekt dla klientów  i jaki ma wpływ na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Klienci coraz częściej wybierają produkty, rozwiązania i firmy, które są odpowiedzialne i dbają o środowisko i społeczeństwo. Dlatego też postanowiłam, że koncepcją, nad którą będę chciała pracować i będę chciała rozwijać podczas dalszych moich działań projektowych jest program mentoringowy skierowany do przedsiębiorców, a którego celem jest budowanie świadomości konieczności rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem odpowiedzialnych innowacji.”

 

Jakub Partyka, Prezes Zarządu Industi Sp. z o.o. 

3.jpg

„Nasza firma już od kilku lat stara się implementować rozwiązania odpowiedzialne w obszarze wpływu na zdrowie ludzi, edukacji, bezpieczeństwa danych i równego dostępu dla osób niepełnosprawnych. Efektem  tej strategii są przykładowe projekty: 
- SPPS (Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej) stworzony dla Centrum Słuchu i Mowy, który jest nową metodą wsparcia dla pacjentów mającą zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń współwystępujących z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
- hpcgis.pl- Platformy High Performing Computing Geographical Information System (HPC-GIS), które pozwalają na prowadzenie szczegółowych analiz ogromnych zbiorów danych w dowolnej skali (gminy, powiatu, województwa, kraju, dorzecza czy regionu geograficznego) bazując na wysokiej szczegółowości danych wejściowych. Algorytmy są w stanie ograniczyć efekty powodzi, zapobiegać osuwiskom ziemi oraz zapewniają zrównoważony rozwój terenów urbanistycznych i rolnych. Możliwości systemu są właściwie nieograniczone i wymagają jedynie dostarczenia odpowiednich danych wejściowych. 
Udział w projekcie ROSIE pokazał mi możliwości w obszarze zaangażowania zróżnicowanych interesariuszy w poszczególne fazy procesu innowacji oraz przewidywania i monitorowania ryzyka projektu. Dzięki zastosowanym narzędziom: Samooceny oraz Pogłębionej Oceny w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji zauważyłem potrzebę etycznego reagowania na wyzwania społeczne, mając na uwadze podstawowe prawa i najwyższe standardy etyczne w procesie badawczym i innowacjach.” 

Joanna Rzeszutek, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOTOP" Sp. z o.o.

4.jpg

„Uczestnictwo w projekcie ROSIE pozwala nam zaprezentować, jakie działania nasza firma podejmuje w zakresie społecznie odpowiedzialnych innowacji. Naszym rozwiązaniem autorskim jest system kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu. Jest on dedykowany szczególnie dla obszarów wiejskich, o zabudowie rozproszonej, o trudnych warunkach terenowych. Stosowanie tej innowacyjnej technologii,  jest szczególnie korzystne pod względem technicznym i ekonomicznym. Rozwiązanie to umożliwia budowę kanalizacji przy niskich nakładach inwestycyjnych.
Dostrzegamy również inne obszary, w których chcielibyśmy wprowadzić nowe praktyki. Mamy bardzo ciekawe pomysły dotyczące gospodarowania energią i materią w obiegach zamkniętych. Cenne jest dla nas to, że dzięki udziałowi w projekcie ROSIE możemy skorzystać z wiedzy  i doświadczenia ekspertów oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Pojawiają się nowe możliwości rozwoju dla naszego przedsiębiorstwa oraz włączenia do współpracy nowych interesariuszy. Projekt jest na czasie, gdyż odpowiada na aktualne potrzeby społeczne.”

Co zyskaliśmy dzięki udziałowi BIOTOP w fazie pilotażowej? - KLIK

 

Dawid Malinowski, właściciel PolSpray

 5.jpg

„Koncepcja odpowiedzialnych innowacji jest bardzo potrzebna w kontekście firm, które mają realne szanse rozwoju. Wskazuje ważne aspekty, które powinny być brane pod uwagę w każdym przedsiębiorstwie, przy czym ich niedotrzymanie może być dotkliwe dla przedsiębiorstwa.
Dystrybuowane przez nas urządzenia rozwiązują problem braku pracowników budowlanych w Polsce. Projekt przypomina mi, że najważniejszy jest użytkownik i jego bezpieczeństwo”.

rosie_rezultaty_fazy_pilotazowej-1_0.jpg