Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Grzegorz Lubaś

Grzegorz Lubaś

Eres Medical

Zespół Biznes Lubelskie to grupa pełnych zaangażowania profesjonalistów wspierających rozwój biznesu na Lubelszczyźnie.

Miałem przyjemność współpracy z zespołem podczas misji gospodarczej do Indii. Misja była zorganizowana perfekcyjnie, a kalendarz spotkań ułożony był tak, aby zmaksymalizować szanse na pozyskanie nowych możliwości współpracy i ciekawych kontraktów. Wszystkie umówione spotkania dawały szanse poznania specyfiki rynku Indyjskiego jak również spotkania wielu interesujących partnerów handlowych.

Moja współpraca z Zespołem Biznes Lubelskie jest jednak o wiele szersza. Jesteśmy w stałym kontakcie, bierzemy udział w bardzo przydatnych imprezach promujących firmy z naszego regionu jak również wielokrotnie za pośrednictwem i przy wsparciu Zespołu uczestniczyliśmy w rozmowach z potencjalnymi kooperantami krajowymi i zagranicznymi.

Wszystkie te działania zaowocowały podpisaniem wielu umów, które w przyszłości mogą przyczynić się do dalszego rozwoju naszej firmy jak również do wzrostu jej konkurencyjności na polskim i międzynarodowym rynku.

Dodatkowo cała współpraca z Zespołem Biznes Lubleskie przebiegała w wyjątkowo miłej i profesjonalnej atmosferze. Zawsze wiem, że mogę się do nich zwrócić o pomoc i jeżeli tylko będzie ona w zakresie możliwości Zespołu z całą pewnością otrzymam ją na najwyższym poziomie.