Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Magdalena Górecka

Magdalena Górecka

Stanowisko ds. promocji
Miasto Krasnystaw

Funkcjonowanie w ramach systemu Biznes Lubelskie stwarza ogromne możliwości rozwoju gospodarczego mniejszym miastom, takim jak Krasnystaw. Dzięki profesjonalnemu doradztwu i merytorycznemu wsparciu, jakie zaoferowano samorządom, otworzyły się przed nami zupełnie nowe perspektywy. Otrzymaliśmy gotowe narzędzia, które znacznie zwiększyły szanse na pozyskanie inwestorów i efektywną promocję rodzimej przedsiębiorczości. Z kolei dzięki organizowanym przez Urząd Marszałkowski spotkaniom i szkoleniom, przedstawiciele samorządów uświadomili sobie wspólnotę interesów i potrzebę współpracy na rzecz rozwoju i budowania marki całego regionu.