Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Mariusz Klementowski

Mariusz Klementowski

AmerPharma

Największa korzyść to sam wyjazd, na który nie byłoby mnie stać samemu. Jednocześnie poznanie oferty konkurencji na targach, nawiązanie nowych kontaktów oraz spotkanie z kontrahentami.